Przygotowanie kwalifikowanego pracownika ochrony na dopuszczenie do posiadania broni

Cena: 400 PLN

Kurs przygotowujący kwalifikowanego pracownika ochrony na dopuszczenia do posiadania broni.

KONTAKT Z KLUBEM

Osoba, która uzyskała po dniu 1 stycznia 2014 roku wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej może posługiwać się bronią podmiotów (wewnętrzne służby ochrony, koncesjonowane agencje ochrony osób i mienia), o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o broni i amunicji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 284), przy wykonywaniu zadań wymienionych w tym przepisie, po uzyskaniu dopuszczenia do posiadania broni z zachowaniem zasad określonych w art. 15 ust. 1-5 i art. 16 ust. 1 i 2 oraz zatrudnieniu przez te podmioty.

Dopuszczenie do pracy z bronią wydawane jest na podstawie art. 30 Ustawy o broni i amunicji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 284).

W toku postępowania ubiegający się o wydanie dopuszczenia do pracy z bronią przystępuje do egzaminu z zakresu znajomości przepisów ustawy o broni i amunicji, przepisów kodeksu karnego w zakresie działania w obronie koniecznej oraz w stanie wyższej konieczności, jak również znajomości budowy broni i zasad bezpiecznego posługiwania się bronią.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.10.2011 roku w sprawie zasad uzbrojenia Specjalnych Uzbrojonych Formacji Ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. nr 245 poz. 1462 z późn. zmianami) kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej wykonując zadania w koncesjonowanych przedsiębiorstwach w zakresie usług ochrony osób i mienia może wykorzystywać następujące rodzaje broni:

  • broń palna bojowa w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrze do 12 mm
  • przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA
  • pistolety maszynowe o kalibrze od 6 mm do 12 mm
  • strzelby powtarzalne o kalibrze wagomiarowym 12
  • karabinki samoczynne o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm

Wskazując dany rodzaj broni osoba będzie z niego egzaminowana!

Egzamin WPA

Czas: 4 godziny
Termin: do ustalenia indywidualnie